kontakt

Liberty Ostrava
Vratimovská 689/117

Ostrava-Kunčice 

707 02
Tel. ústředna: 597 331 111

www.libertyostrava.cz

 

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli. V současnosti vyrábí ročně 2,2 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6300 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil 39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel, globální ocelářské a těžební společnosti s 30 000 zaměstnanci ve více než 200 lokalitách na 6 kontinentech s roční výrobní kapacitou 18 milionů tun hotové oceli. Je součástí globálního uskupení GFG Alliance.

 

Akreditovaný archiv Liberty Ostrava
Lešetínská 40
707 02 Ostrava-Kunčice

Provozní doba badatelny

pracovní dny 8:00 – 11:00

 

Akreditovaný archiv Akreditovaný archiv Liberty Ostrava je pracoviště řídící se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění a organizační směrnicí Spisový a archivní řád a ochrana obchodního tajemství společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Veškeré historické fotografie a filmové pásy byly použity se svolením Akreditovaného archivu.

Liberty

www.libertyostrava.cz
Copyright 2019 – Liberty Ostrava
Liberty Ostrava | Vratimovská 689 | 707 02 Ostrava-Kunčice
Powered by AMI Communications | Tripon Digital s.r.o.