ArcelorMittal Ostrava a.s.
Vratimovská 689

Ostrava-Kunčice 

707 02
Tel. ústředna: 597 331 111

www.arcelormittal.cz

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí 2 miliony tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel a jediným výrobcem transformátorových plechů v Česku. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají 7 250 zaměstnanců. Průměrný výdělek v roce 2015 činil 34 615 korun. Díky nadstandardní ekologizaci dokončené v roce 2015 vyrábí společnost surové železo i ocelové výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

 

Akreditovaný archiv ArcelorMittal Ostrava a.s.
Lešetínská 40
707 02 Ostrava-Kunčice

Provozní doba badatelny

pracovní dny 8:00 – 11:00

 

Akreditovaný archiv ArcelorMittal Ostrava a.s. je pracoviště řídící se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění a organizační směrnicí Spisový a archivní řád a ochrana obchodního tajemství společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Veškeré historické fotografie a filmové pásy byly použity se svolením Akreditovaného archivu.

Arcelor Mittal

www.arcelormittal.cz
Copyright 2012 – ArcelorMittal Ostrava a.s.
ArcelorMittal Ostrava a.s. | Vratimovská 689 | 707 02 Ostrava-Kunčice
Powered by AMI Communications | Tripon Media s.r.o.